Theo Ngày
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------- --------------------------
Cần Thơ, ngày 2 tháng 6 năm 2023
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22
(Từ ngày 29/05/2023 đến ngày 04/06/2023)
Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

Làm việc tại cơ quan GĐ Mến
Làm việc tại cơ quan PGĐ Dũng
Làm việc tại cơ quan PGĐ Bình
Làm việc tại cơ quan PGĐ Dũng
14:00 Làm việc với BQL ODA về gói thầu CT3. PGĐ Bình BQL ODA
17:00 Làm việc với Cty FPT IS về Chuyển đổi số lĩnh vực GTVT GĐ Mến, PGĐ Bình UBND TP

08:00 Họp công bố QĐ bổ nhiệm lại Chánh Thanh tra Sở và Họp Giao ban. BGĐ Trưởng các phòng, GĐ TT.CNTT&TT PH lầu 01
09:00 họp BCĐ Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 PGĐ Dũng HT UBND
Làm việc tại cơ quan PGĐ Dũng
14:00 Làm việc với BQL ODA về gói thầu CT3. PGĐ Bình BQL ODA
14:00 Tham dự Phiên họp UBND thành phố cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền GĐ Mến PH03-VPUB

Làm việc tại cơ quan PGĐ Dũng
Làm việc tại cơ quan GĐ Mến
08:00 Họp trao đổi liên quan đến việc cung cấp chữ ký số cá nhân cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công. PGĐ Bình HT Sở
Làm việc tại cơ quan GĐ Mến
Làm việc tại cơ quan PGĐ Bình
14:00 Họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của UBND TP. PGĐ Dũng, Bé loan Thanh tra TP

08:00 Dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Đề án thu phí theo Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội PGĐ Dũng PH03-VPUB
Làm việc tại cơ quan PGĐ Bình
08:00 Tiếp xúc cử tri tại P.Trung Kiên GĐ Mến Thốt Nốt
14:00 Họp xem xét, đề xuất phương án triển khai dự án “Xây dựng phần mềm nền tảng, điều hành cho Trung tâm Điều hành đô thị thông minh” và “Xây dựng hạ tầng cho Trung tâm điều hành thông minh IOC” PGĐ Bình HT Sở
14:00 HN tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH TW Đảng (khóa XI) GĐ Mến HT Thành ủy
14:00 HN tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH TW Đảng (khóa XI) PGĐ Dũng HT Thành ủy

Dự Hội thảo và Triển lãm quốc tế về an toàn không gian mạng Việt Nam 2023. PGĐ Bình TP.HCM
08:00 Dự HN tập huấn về công tác xây dựng Đảng 2023. GĐ Mến, P.TTBCXBBC Ban tổ chức Thành ủy
08:00 Dự HN tổng kết 10 năm tực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW 01/8/2013 PGĐ Dũng CATP
Làm việc tại cơ quan PGĐ Dũng
Dự Hội thảo và Triển lãm quốc tế về an toàn không gian mạng Việt Nam 2023. PGĐ Bình TP.HCM
14:00 họp BTC các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập TPCT trực thuộc TW, gắn với Chào năm mới và “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Giáp Thìn 2024” GĐ Mến PH trực tuyến -VPUB

07:30 dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2023 trực tuyến với địa phương GĐ Mến HT UBND
08:00 Làm việc với BQL ODA về gói thầu CT3. PGĐ Bình
14:00 dự Phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến với các địa phương PGĐ Bình HT UBND