Theo Ngày
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------- --------------------------
Cần Thơ, ngày 4 tháng 12 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49
(Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020)
Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

07:00 Chào cờ
07:00 Làm việc tại cơ quan PGĐ Thế Dũng
07:30 Dự HN Ban chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng). GĐ Hoàng Trung, PGĐ Hoàng Mến HT các Ban xây dựng Đảng của Thành ủy
08:00 Làm việc về hoàn thiện Đề án xây dựng TPCT phát triển thành đô thị thông minh, GĐ 2016-2025 PGĐ Thanh Bình HT Sở
13:00 Làm việc tại cơ quan GĐ Hoàng Trung
13:00 Làm việc tại cơ quan PGĐ Thế Dũng
13:30 Làm việc về hoàn thiện Đề án xây dựng TPCT phát triển thành đô thị thông minh, GĐ 2016-2025 PGĐ Thanh Bình HT Sở
13:30 Dự HN BCH Đảng bộ lần thứ 3 PGĐ Hoàng Mến VP Thành ủy

Nghỉ phép GĐ Hoàng Trung
07:00 Dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2020 PGĐ Hoàng Mến Trường Chính trị
07:30 Họp Giao ban BGĐ, VPS, LĐ các phòng và TT.CNTT Phòng GĐ
08:00 Làm việc về hoàn thiện Đề án xây dựng TPCT phát triển thành đô thị thông minh, GĐ 2016-2025 PGĐ Thanh Bình Phòng PGĐ Bình
13:00 Dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2020 PGĐ Hoàng Mến Trường Chính trị
13:30 Dự họp triển khai Quyết định về công tác cán bộ BGĐ Sở, CVP Phòng họp số 3, VP.UBND TP
13:30 Làm việc về hoàn thiện Đề án xây dựng TPCT phát triển thành đô thị thông minh, GĐ 2016-2025 PGĐ Thanh Bình Phòng PGĐ Bình
14:00 Dự HN trực tuyến trao đổi, giải đáp trong lĩnh vực bưu chính PGĐ Thế Dũng P.BCVT HT Sở

07:00 Dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2020 PGĐ Hoàng Mến Trường Chính trị
07:30 Dự trực tuyến Hội thảo và triển lãm quốc tế ngày An toàn thông tin Việt Nam 2020 PGĐ Thanh Bình HT Sở
07:30 Dự kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) của HĐND TPCT khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 PGĐ Thế Dũng HT. UBND TP
13:00 Dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2020 PGĐ Hoàng Mến Trường Chính trị
13:00 Làm việc tại cơ quan PGĐ Thanh Bình
13:30 Dự kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) của HĐND TPCT khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 PGĐ Thế Dũng HT. UBND TP

07:00 Dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2020 PGĐ Hoàng Mến Trường Chính trị
07:30 Dự kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) của HĐND TPCT khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 PGĐ Thế Dũng HT. UBND TP
08:00 Khảo sát mạng truyền số liệu chuyên dùng PGĐ Thanh Bình Cái Răng
13:00 Dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2020 PGĐ Hoàng Mến Trường Chính trị
13:30 Dự phát biểu Hội thảo về Chuyển đổi số và quản lý khai thác dữ liệu thông minh, an toàn trên nền tảng PGĐ Thanh Bình KS Mường Thanh
13:30 Dự kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) của HĐND TPCT khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 PGĐ Thế Dũng HT. UBND TP
14:00 Dự họp rà soát công tác chuẩn bị HN học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐB Đảng bộ TPCT lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 PGĐ Thanh Bình VP Thành ủy

07:00 Dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2020 PGĐ Hoàng Mến Trường Chính trị
07:30 Dự kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) của HĐND TPCT khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 PGĐ Thế Dũng HT. UBND TP
08:00 Dự Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2020 PGĐ Thanh Bình TP.HCM
13:00 Dự lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2020 PGĐ Hoàng Mến Trường Chính trị
13:30 Dự kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) của HĐND TPCT khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 PGĐ Thế Dũng HT. UBND TP
13:30 Dự Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2020 PGĐ Thanh Bình TP.HCM
14:00 Dự sự kiện Giới thiệu thiết bị công nghệ phát thanh, truyền hình. PGĐ Hoàng Mến HT tầng 2 - Đài PTTH TP