Theo Ngày
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------- --------------------------
Cần Thơ, ngày 31 tháng 7 năm 2021
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31
(Từ ngày 26/07/2021 đến ngày 01/08/2021)
Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

Làm việc tại cơ quan PGĐ Bình
08:00 Họp trực tuyến giao ban BCĐ tp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 GĐ Mến Tại Sở
Làm việc tại nhà PGĐ Dũng
Làm việc tại cơ quan PGĐ Bình
Làm việc tại nhà GĐ Mến
Làm việc tại nhà PGĐ Dũng

08:00 Họp trực tuyến giao ban BCĐ tp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 GĐ Mến Tại Sở
Làm việc tại nhà PGĐ Bình
Làm việc tại nhà PGĐ Dũng
Làm việc tại cơ quan GĐ Mến
Làm việc tại nhà PGĐ Bình
Làm việc tại nhà PGĐ Dũng

Làm việc tại cơ quan PGĐ Dũng
Làm việc tại nhà PGĐ Bình
08:00 Họp trực tuyến giao ban BCĐ tp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 GĐ Mến Tại Sở
Làm việc tại cơ quan PGĐ Dũng
Làm việc tại nhà PGĐ Bình
16:00 HN trực tuyến về công tác phòng, chống Covid-19 GĐ Mến Tại Sở

Làm việc tại cơ quan PGĐ Bình
08:00 Họp trực tuyến giao ban BCĐ tp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 GĐ Mến Tại Sở
08:00 Dự HN hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021 - 2025 PGĐ Dũng Tại Sở
Làm việc tại cơ quan PGĐ Bình
Làm việc tại nhà GĐ Mến
Làm việc tại nhà PGĐ Dũng

08:00 Họp trực tuyến giao ban BCĐ tp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 GĐ Mến Tại Sở
Làm việc tại nhà PGĐ Bình
08:00 Dự và cho ý kiến thống nhất cách thức vận hành Khu tiếp nhận cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường ĐH CSND PGĐ Dũng 71, CMT8
Làm việc tại cơ quan GĐ Mến
14:00 Họp tổng kết công tác hỗ trợ thực hiện của Ngân hàng TG về dự án Phát triển TPCT và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị PGĐ Bình Tại Sở
Làm việc tại nhà PGĐ Dũng